Architektóra Starożytnego Egiptu

Architektóra Starożytnego Egiptu

Architektura starożytnego Egiptu była podporządkowana głównie sferze religijnej i panującym władcom. Ramy czasowe trwania tego nurtu są dość szerokie i sięgają czasów od IV w p.n.e. do IV w naszej ery.3 W początkowym okresie za główny budulec służyło drewno, muł rzeczny a rzadziej cegła z których to stawiano budynki mieszkalne. Z czasem zaczęto wykorzystywać wapień oraz kamień. Pierwsze piramidy nawiązywały właśnie do etapu tworzenia z tych materiałów stąd też nie były to foremne bryły o czystych liniach. Najstarsze grobowce były piramidami schodkowymi. Następnie przez krótki okres wznoszono piramidy romboidalne czyli o załamanym profilu, cechujące się mniejszą wysokością aniżeli w przypadku poprzedniego wzorca. Po tym okresie zaczęto wznosić grobowce o kształtach jakie kojarzą się z Egiptem do dziś a więc mających kształt ostrosłupa. Bez względu na rodzaj stawianych piramid ich wnętrza oparte były na jednym spójnym kanonie mającym pomóc w odbyciu ostatniej drogi do ziem obiecanych.

Comments are closed.