Architektura Średniowiecza-Gotyk

Architektura Średniowiecza-Gotyk

Gotyk to okres późnych czasów średniowiecznych. Największy wpływ na rozwój tego nurtu miała religia chrześcijańska z podkreśleniem silnych wpływów duchowieństwa. Najbardziej charakterystycznymi elementami gotyku są ostre, strzeliste wykończenia, misternie zdobione witraże oraz łuki i sklepienia krzyżowo – żebrowe.29 Przez wzgląd na silny wpływ religii, najczęściej spotykanymi budowlami gotyckimi są kościoły i katedry. Budowano je zazwyczaj na planie krzyża, a centralny punkt stanowił rozbudowany ołtarz szafiasty. Były to zazwyczaj budowle trzynawowe, a w przypadku wiejskich kaplic jednonawowe. Ściany najczęściej pokrywano freskami przedstawiającymi sceny z biblii. Głównym materiałem budulcowym był w tym okresie kamień, rzadziej cegła. Z uwagi na ilość misternych zdobień i detali budowle gotyckie powstawały często przez kilka a nawet kilkadziesiąt lat. Istnieją oczywiście także liczne przykłady zastosowania gotyku w budownictwie świeckim czego przykładem może być Pałac Dożów w Wenecji ale jest ich stosunkowo mało.

Comments are closed.