Budownictwo wałów przeciwpowodziowych

Budownictwo wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe to nic innego jak sztuczne usypiska wznoszone wzdłuż rzek celem powiększania koryta. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie rozlewaniu się nadmiaru wód na tereny chronione. W tego rodzaju budownictwie spotkać można różne typy konstrukcji, zależne od rzeźby terenu oraz warunków lokalnych. Poszczególne wały mogą mieć różne szerokości i kształty jednak opierać się powinny na konstrukcji trapezoidalnej. Standardowe budowle tego rodzaju nastawione są na przyjęcie maksymalnie kilkudniowego naporu.30 Spotkać się można z użyciem różnorodnych materiałów budulcowych jednak do najczęściej spotykanych należy glina mająca właściwości nie przepuszczające wody. Dużym zagrożeniem dla trwałości i wytrzymałości wałów są zwierzęta kopiące nory które osłabić mogą całą konstrukcję. Obecnie budownictwo wałów przeciwpowodziowych w Polsce nie należy do zajęć zbytnio intratnych. Nadal buduję się ich zbyt mało a te już istniejące są w znacznym stopniu zniszczone i nie spełniają właściwie swojej roli.

Comments are closed.