Browsed by
Kategoria: Sztuka antyczna

Architektura Starożytnej Mezopotamii

Architektura Starożytnej Mezopotamii

Mezopotamia to tereny na których prym wiodło kilka znaczących nurtów w sztuce i architekturze. Do tych najbardziej znanych należą nurty sumeryjski i akadyjski, babiloński i asyryjski. Okres dominacji nurtu sumeryjskiego i akadyjskiego to w początkowej fazie głównie gliniane domy stawiane na planie koła, następnie budynki o kształcie litery T oraz osady otoczone rowami i murami obronnymi. W kolejnych etapach zaczęto wznosić świątynię z suszonej cegły i w okresie schyłkowym okazałe budowle o misternych zdobieniach mających zapewnić przychylność bogów. Nurt babiloński…

Read More Read More

Architektura Starożytnej Grecji

Architektura Starożytnej Grecji

Architektura starożytnej Grecji sięga początku 1200 roku p.n.e. po upadku kultury mykeńskiej. Nurt ten trwał nie przerwanie do I w naszej ery gdy to Grecja uległa podbojom Rzymian. I nawet wówczas nie uległ całkowitemu przeobrażeniu gdyż nadal tworzono budowle w myśl hellenistycznych koncepcji choć już nie z tak dużym rozmachem. Starożytność cechowała się wiarą w wiele bóstw ku czci której wznoszono coraz to nowsze świątynię i pałace. Cechowały je przede wszystkim ogromne rozmiary jednakże, miejsca samego kultu były wąskie i…

Read More Read More

Architektóra Starożytnego Egiptu

Architektóra Starożytnego Egiptu

Architektura starożytnego Egiptu była podporządkowana głównie sferze religijnej i panującym władcom. Ramy czasowe trwania tego nurtu są dość szerokie i sięgają czasów od IV w p.n.e. do IV w naszej ery. W początkowym okresie za główny budulec służyło drewno, muł rzeczny a rzadziej cegła z których to stawiano budynki mieszkalne. Z czasem zaczęto wykorzystywać wapień oraz kamień. Pierwsze piramidy nawiązywały właśnie do etapu tworzenia z tych materiałów stąd też nie były to foremne bryły o czystych liniach. Najstarsze grobowce były…

Read More Read More

Architektóra ogólna

Architektóra ogólna

Architektura tego okresu była początkowo związana ściśle z Rzymem jednak w okresie ekspansji rzymskiej i licznych podbojów z czasem ogarnęła niemal całą Europę. Duży wpływ na kształtowanie się tego nurtu wywarła kultura hellenistyczna. To za jej sprawą Rzymianie opanowali umiejętność konstruowania łuków oraz sklepień. Z czasem wynaleziono cement umożliwiający masową produkcję zapraw i tynków. Rzym był jednym z pierwszych miast w których powstawały siatki całych ulic i systemy kanalizacyjne a także akwedukty i drogi użyteczności publicznej. Tradycyjne domostwa zastąpiły potężne…

Read More Read More

Architektura Renesansu

Architektura Renesansu

Architektura renesansu odnosiła się przede wszystkim do czasów starożytnych szukając tam inspiracji. Kolebką renesansu były Włochy i to właśnie tam doszukiwać się należy początku tego nurtu. W przeciwieństwie do architektury średniowiecznej będącej pod dużym wpływem religii i kościoła, renesans nastawiony był na indywidualizm jednostki. Stąd też tak duża ilość budowli świeckich takich jak pałace, podmiejskie rezydencje czy też budynki użyteczności publicznej. Oczywiście nadal wznoszono wiele kościołów jednak architekci nastawieni byli na propagowanie budownictwa świeckiego. Najbardziej charakterystycznym elementem tego stylu stały…

Read More Read More

Architektura Islamu

Architektura Islamu

Architektura islamu to ogół budowli będących wytworem tej religii w ujęciu społecznym jak i kulturowym. Początek jej rozwoju przypada w roku 632, gdy to zmarł największy z proroków Mahomet. Początkowo architektura islamu sięgała po wzorce wykorzystywane w Egipcie, Grecji i Rzymie. Z czasem wyodrębniła własne kanony w budownictwie, nie tylko tym sakralnym ale także i świeckim. Do najbardziej charakterystycznych elementów tego nurtu należą w pierwszej kolejności łuki podkowiaste i wielolistne oraz koliste kopuły. Istotne znaczenie odgrywają w tym przypadku geometryczne…

Read More Read More