Browsed by
Kategoria: Technologia

Szkło w budownictwie

Szkło w budownictwie

Zgodnie z definicją szkło to materiał nieorganiczny schłodzony do stanu stałego, ale bez jego krystalizacji. Jest to materiał coraz częściej wykorzystywany we współczesnym budownictwie. Już w starożytności dostrzeżono jego zalety jako materiału budulcowego. Wstawiano je jednak tylko jako formę ozdobnika a to przez wzgląd na wysoki koszt produkcji. Dziś coraz częściej wykorzystuję się je jako jeden z głównych surowców budulcowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwalającej uzyskać materiał o wysokiej jakości ( szkło hartowane). Dzięki zastosowaniu tej metody,…

Read More Read More

Budownictwo wałów przeciwpowodziowych

Budownictwo wałów przeciwpowodziowych

Wały przeciwpowodziowe to nic innego jak sztuczne usypiska wznoszone wzdłuż rzek celem powiększania koryta. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie rozlewaniu się nadmiaru wód na tereny chronione. W tego rodzaju budownictwie spotkać można różne typy konstrukcji, zależne od rzeźby terenu oraz warunków lokalnych. Poszczególne wały mogą mieć różne szerokości i kształty jednak opierać się powinny na konstrukcji trapezoidalnej. Standardowe budowle tego rodzaju nastawione są na przyjęcie maksymalnie kilkudniowego naporu. Spotkać się można z użyciem różnorodnych materiałów budulcowych jednak do najczęściej spotykanych należy…

Read More Read More